Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XXIV tại Bình Định diễn ra ngày 20-24/9/2023
Trọng tâm Chuyển đổi số năm 2023 là năm Dữ liệu số
Khởi động Tuần lễ chuyển đổi số với Cuộc thi Thanh niên Đồng Nai đồng hành cùng sản phẩm OCOP năm 2023 từ ngày 01/9/2023 đến ngày 10/9/2023
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch sử dụng dùng chung một phần mềm QLVB&ĐHCV cho các CQNN trên địa bàn tỉnh
Trang Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2023
08 chỉ tiêu ưu tiên thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024

​​​​Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ký Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ngày 19/4/2024 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kế hoach được ban hành với mục tiêu ​​nhằm thúc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ. Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành về chuyển đổi số của các Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai chuyển đổi số.

Theo đó, Kế hoạch cũng yêu cầu phải bám sát thực tiễn, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, tạo bứt phá trong chuyển đổi số gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phối hợp triển khai. Đồng thời phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, đo lường, giám sát, đôn đóc thực hiện các nhiệm vụ.

cdsqg1.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đại diện một số sở ngành tham dự phiên họp trưc tuyến với Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia

Theo đó, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể ưu tiên để thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 là "Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững". Trong đó, 08 chỉ tiêu cụ thể ưu tiên thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 gồm:

Thứ nhất, thúc đẩy phát triển 48.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương.

Thứ hai, 60% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để thay đổi quy trình sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải.

Thứ ba, 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thứ tư, hoàn thành triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, gồm 25 dịch vụ công theo Đề án 06/CP của Chính phủ và 28 dịch vụ công thiết yếu theo quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, 100% hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ - hệ thống EMC.

Thứ sáu, 100% hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ bảy, 100% các thôn, bản đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng rộng di động.

Thứ tám, 100% bộ, ngành, địa phương dùng nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên tại Kế hoạch, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cần triển khai 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát; Công nghiệp công nghệ số; Số hóa các ngành kinh tế (Thể chế, chính sách và Thúc đẩy số hóa ngành, lĩnh vực); Quản trị số (Thúc đẩy chính sách; Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện, sử dụng các nền tảng hỗ trợ quản trị); Dữ liệu số; Phát triển hạ tầng số (Thể chế chính sách và Hạ tầng số); Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Truyền thông và phát triển nhân lực số. Đặc biệt trong mỗi nhiệm vụ đều chú trọng phân công rõ cơ quan thực hiện, phối hợp, thời gian hoàn thành và kết quả cần đạt được. Với vai trò là cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đôn đốc các ủy viên Ủy ban, các bộ, ngành và địa phương triển khai kế hoạch. Ngoài ra các bộ ngành, địa phương cần tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch, thực hiện triển khai công tác số hóa ngành, lĩnh vực để đẩy mạnh phát triển kinh tế số góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội./.
QĐ58-UBQGCĐS.2024.pdf

Nguyễn Thị Hòa

Chỉ tiêu đánh giá KINH TẾ SỐ

Chỉ tiêu đánh giá XÃ HỘI SỐ

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐỒNG NAI​

 Cơ quan chủ quản:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
 Chịu trách nhiệm chính:  Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc 
 ​Số 01 đường 30/4, phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 02513.827070 ​ ​ ​s​tttt@dongnai.gov.vn

 ​Ghi rõ nguồn "chuyendoiso​.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này​Chung nhan Tin Nhiem Mang