Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Trọng tâm Chuyển đổi số năm 2024 là năm "Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững"
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch sử dụng dùng chung một phần mềm QLVB&ĐHCV cho các CQNN trên địa bàn tỉnh
Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đồng Nai

Ngày 04/04/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 890/QĐ-UBND thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đồng Nai với 52 thành viên do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng.

Đội ứng cứu có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Hỗ trợ các sở, ban, ngành trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bản tỉnh.

- Triển khai các Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng tương ứng đã được phê duyệt.

- Tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập năng lực và phát triển nhân lực, đội ứng cứu sự cố.

- Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia khi có yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Tham gia các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; tham gia hoạt động phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

- Các thành viên của Đội ứng cứu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

100-Quychedoiungcuu.png

Trên cơ sở đó ngày 22/5/2024, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Đội trưởng Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đồng Nai đã ký ban hành Quyết định số 100/QĐ-STTTT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đồng Nai, trong đó nêu cụ thể trách nhiệm của Tổ chức, cá nhân tham gia ứng cứu sự cố tại Chương IV của Quy chế.

Đính kèm: 890-QD-Thanhlapdoiungcusuco.pdf100-QĐ-STTTT-BanhanhquychehoatdongdoiungcuusucoATTT-DongNai.pdf 100_quychehoatdong_doiucscatttmsigned.pdf

HDND

Chỉ tiêu đánh giá KINH TẾ SỐ

Chỉ tiêu đánh giá XÃ HỘI SỐ

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐỒNG NAI​

 Cơ quan chủ quản:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
 Chịu trách nhiệm chính:  Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc 
 ​Số 01 đường 30/4, phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 02513.827070 ​ ​ ​s​tttt@dongnai.gov.vn

 ​Ghi rõ nguồn "chuyendoiso​.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này​Chung nhan Tin Nhiem Mang