Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Trọng tâm Chuyển đổi số năm 2024 là năm "Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững"
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch sử dụng dùng chung một phần mềm QLVB&ĐHCV cho các CQNN trên địa bàn tỉnh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

​Ngày 01/7/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai, theo đó Ông Võ Tấn Đức – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Sơn Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban và 19 ủy viên là Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh.

BCD-CDS-TinhDN.jpg

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Đồng Nai.

Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo, được sử dụng bộ máy và phương tiện của cơ quan để phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo. Sở có trách nhiệm tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, tham mưu thành lập tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo sau khi thống nhất với các thành viên của Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan trước khi trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét quyết định ban hành theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp nhân sự cụ thể được cửa tham gia Ban Chỉ đạo để lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo về Sở Nội vụ để theo dõi. Các Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai thành Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai.

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai giải thể sau khi có văn bản báo cáo hoàn thành nhiệm vụ được giao với Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Nội vụ để theo dõi).

Đính kèm 1941-QĐ-UBND-KientoanBCD-CDS-TinhDongNai.pdf


HNDH

Chỉ tiêu đánh giá KINH TẾ SỐ

Chỉ tiêu đánh giá XÃ HỘI SỐ

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐỒNG NAI​

 Cơ quan chủ quản:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
 Chịu trách nhiệm chính:  Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc 
 ​Số 01 đường 30/4, phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 02513.827070 ​ ​ ​s​tttt@dongnai.gov.vn

 ​Ghi rõ nguồn "chuyendoiso​.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này​Chung nhan Tin Nhiem Mang