Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Trọng tâm Chuyển đổi số năm 2024 là năm "Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững"
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch sử dụng dùng chung một phần mềm QLVB&ĐHCV cho các CQNN trên địa bàn tỉnh
Bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm giám sát, điều hành thông minh

​Theo Đề án, đến hết năm 2025, 100% Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (bao gồm: IOC cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; IOC cấp đô thị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các IOC cấp thấp hơn) có cán bộ chuyên trách hoặc thuê chuyên gia chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thông tin; được giám sát, bảo vệ bằng các dịch vụ chuyên nghiệp của các tổ chức hoặc doanh nghiệp an toàn thông tin; được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; kết nối, chia sẻ thông tin cảnh báo, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin, mã độc; được phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; có xây dựng và sẵn sàng triển khai kịp thời các phương án ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng khi có sự cố mất an toàn thông tin xảy ra.

 

100% cán bộ vận hành IOC được đào tạo cơ bản về an toàn thông tin trên diện rộng; 100% cán bộ chuyên trách an toàn thông tin của IOC được đào tạo chuyên sâu; 100% người sử dụng các dịch vụ, tiện ích của đô thị thông minh được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức an toàn thông tin.

 

Để đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp, như:

 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý, chính sách để hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh.

 

Thuê chuyên gia hoặc cử cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thông tin trong IOC.

 

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống giám sát bảo đảm an toàn thông tin cho các IOC đang vận hành trước ngày 30/6/2023. Thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục nhằm bảo vệ IOC trước các nguy cơ mất an toàn thông tin.

 

Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với các IOC (06 tháng với IOC cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 12 tháng với IOC cấp đô thị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và IOC cấp thấp hơn). Khuyến nghị sử dụng dịch vụ của các tổ chức hoặc doanh nghiệp độc lập với tổ chức/doanh nghiệp giám sát, bảo vệ và lực lượng tại chỗ của IOC.

 

Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin cảnh báo, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin, mã độc giữa IOC với trung tâm/dịch vụ/nền tảng giám sát an toàn thông tin (SOC) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. SOC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết nối, chia sẻ các thông tin trên với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

 

Xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho các IOC theo quy định tại Luật an toàn thông tin mạng và các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành.

 

Xây dựng và sẵn sàng triển khai kịp thời các phương án ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng khi có sự cố mất an toàn thông tin xảy ra đối với IOC.

 

Tổ chức đào tạo cơ bản về an toàn thông tin cho tất cả cán bộ tham gia điều hành, vận hành IOC.

 

Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách an toàn thông tin cho IOC.

 

Xây dựng tài liệu ngắn gọn, trực quan dựa trên các tình huống thực tế, sự cố để  tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức bảo đảm an toàn thông tin của người dùng các dịch vụ, tiện ích đô thị thông minh.

 

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung công tác bảo đảm an toàn thông tin vào các lớp trong khung kiến trúc phát triển đô thị thông minh phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Duong Hieu

Chỉ tiêu đánh giá KINH TẾ SỐ

Chỉ tiêu đánh giá XÃ HỘI SỐ

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐỒNG NAI​

 Cơ quan chủ quản:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
 Chịu trách nhiệm chính:  Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc 
 ​Số 01 đường 30/4, phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 02513.827070 ​ ​ ​s​tttt@dongnai.gov.vn

 ​Ghi rõ nguồn "chuyendoiso​.dongnai.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này​Chung nhan Tin Nhiem Mang